Seznam kontaktů na projektový tým

Nejdůležitější kontakty:

Partnerská síť: Jana Mikušovoá, e-mail: jana.mikusova@law.muni.cz, tel. 549 497 971
Workshopy a konference: Petr Hudeček, mail: petr.hudecek@law.muni.cz, tel. 549 493 854.
Stáže a diplomové práce: Vlastimil Vitoul, email: vlastimil.vitoul@mail.muni.cz.


Adresa: Právnická fakulta MU, Veveří 70, 611 80 Brno


Realizační tým:
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., hlavní manažer projektu
Mgr. Ing. Bc. Jana Mikušová, Ph.D., věcná manažerka projektu
Mgr. Vlastimil Vitoul, věcný manažer projektu
Petra Martináková, MSc, finanční manažerka projektu
Mgr. Petr Hudeček, věcný manažer projektu
Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D., věcný manažer projektu
Mgr. Monika Gazdová, administrátor projektu

Odborní řešitelé: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., JUDr. Eva Dobrovolná, JUDr. Klára Drličková, Ph.D., Mgr. Jakub Harašta, prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., Mgr. et Mgr. Linda Janků, JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Mgr. Martin Kornel, Ph.D., Mgr. Michal Koščík, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Matěj Myška, Mgr. Jan Neckář, Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M., JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D., doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., JUDr. Danuše Spáčilová, Mgr. Václav Stupka, JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M., Mgr. Vlastimil Vitoul

Podrobný adresář projektového týmu (pdf)


Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
© 2014 Právnická fakulta Masarykovy univerzity