Partnerská síť

Cílem této klíčové aktivity je vytvoření, formování a následný rozvoj partnerské sítě, která bude sloužit jako platforma pro výměnu poznatků mezi výzkumem a praxí. Zformovaná partnerská síť je prostředkem k realizaci dalších klíčových aktivit projektu.


Spolupráce s Právnickou fakultou v rámci projektové sítě může být formálně zakotvena v Prohlášení o spolupráci či v podobě oficiální Smlouvy o spolupráci. Pro realizaci projektových činností se nicméně uzavření oficiálního dokumentu nevyžaduje, komunikace může probíhat i v zásadě neformálně.


Oficiální smluvní partneři projektu:

Další stávající partneři projektu:

V průběhu projektu vyjádřily svoji ochotu spolupracovat na projektu s Právnickou fakultou MU, a to ať už na úrovni institucionální či jednotlivých odborníků, následující subjekty:

Zapojení dalších subjektů do jednotlivých aktivit projektu (ať již všech, nebo jen některých), je vítána.


Odborným garantem partnerské sítě je doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. V případě, že máte zájem zapojit se do projektu, nebo nám chcete sdělit nějaký podnět či zpětnou vazbu, můžete se obrátit na věcnou manažerku klíčové aktivity Janu Mikušovou, e-mail: jana.mikusova@law.muni.cz, tel. 549 497 971
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
© 2014 Právnická fakulta Masarykovy univerzity