Stáže

V rámci této klíčové aktivity je spolupráce realizována prostřednictvím studentkých stáží u partnerských organizací. Stáže jsou prakticky zaměřené a jsou (podobně jako ostatní projektové činnosti) zacíleny na přenos a sdílení znalostí a zkušenost. Jsou primárně určeny studentům vyšších ročníků či studentům specializujícím se na určitou odbornou oblast (doktorandi, diplomanti, studenti volitelných specializovaných předmětů).


Stáž se pohybuje zpravidla v rozemí 4 - 8 týdnů a z projektových prostředků může být studentovi hrazeno cestovné a stravné. Studentskou stáž je vhodné v rámci této klíčové aktivity propojit i se zpracovávaným diplomovým úkolem u stejného subjektu v rámci klíčové aktivity č. 4.


Níže uvedené organizace nabízejí pro studenty možnost stáže. V případě, že máte o stáž zájem, nekontaktujte přímo organizaci, ale zašlete stručný motivační dopis obsahující Vaše krátké představení a zdůvodnění výběru organizace Mgr. Vlastimilu Vitoulovi na email vlastimil.vitoul@mail.muni.cz. Poté budete informováni o dalších krocích.


Organizace Místo výkonu stáže Náplň stáže Požadavky
Asociace lesních mateřských škol Praha
 • Konzultace pro jasnější formulování potřebných podmínek při vzniku legislativy pro lesní školky
 • Kontrola právně závazných dokumentů (pracovní smlouvy, vnitřní směrnice)
 • Další výpomoc (právní pohled na dané skutečnosti, …)
 • zájem o danou problematiku
Arnika Praha nebo Havířov
 • Stáž v ekoporadně
 • Odpovídat na dotazy ohledně ochrany stromů, územního plánu, správního řízení
 • Více o ekoporadně na http://arnika.org/ekoporadna
 • zájem o danou problematiku
Mise naděje Brno
 • kontrola stanov
 • zpracování studií zaměřených na právní rámec poskytování sociálních služeb
 • příprava a revize jednoduchých smluv
 • zájem o danou problematiku
Mateřská škola Semínko Praha
 • Příprava smluv pro nové rodiče k podpisu
 • Příprava darovacích smluv
 • Kontrola smluv, zdali jsou v souladu s novým občanským zákoníkem
 • seznámení se se směrnicemi
 • kontrola úplnosti školního řádu a provozního řádu školy
 • zájem o danou problematiku
Bílý kruh bezpečí Brno
 • Seznámení se s činností BKB, s prací klíčového sociálního pracovníka
 • Revize instrukčních karet BKB
 • Zpracování nových instrukčních karet BKB dle dohodnutých témat
 • zájem o danou problematiku
Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o.s. Hradec Králové
 • Seznámení s agendou práva duševního vlastnictví
 • Připomínky a tvorba návrhů licenčních smluv, …
 • zájem o danou problematiku, zejména pak právo duševního vlastnictví v praxi
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Brno
 • Příprava dohod o provedení archeologického výzkumu
 • Příprava vyjádření ke stavbám v území s archeologickými nálezy pro stavebníky a úřady
 • Zpracování studií k procesům v rámci archeologické památkové péče
 • Revize smluv, revize veřejnoprávních smluv, sledování výkonu státní památkové péče na úseku archeologie
 • Příprava podkladů pro správní řízení o uložení pokuty za porušení ustanovení zákona o státní památkové péči
 • Rešerše aktuální judikatury a správních rozhodnutí
 • Příprava podnětů pro krajský úřad
 • zájem o danou problematiku, základní znalost památkové péče

V případě že máte zájem se zapojit do systému stáží jako partner, nebo nám chcete sdělit nějaký podnět či zpětnou vazbu, můžete se obrátit na věcného manažera klíčové aktivity stáže Mgr. Vlastimila Vitoula, email: vlastimil.vitoul@mail.muni.cz, tel. 549 494 394.
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
© 2014 Právnická fakulta Masarykovy univerzity